Huisartsenpraktijk Slort, Tan en de Jong
Adres: Neerhofstraat 5
4761 BM Zevenbergen
Telefoon: 0168 - 32 41 62
Bij spoed: Keuze 1 van het menu
Receptlijn: 0168 - 32 81 88
Herhaalrecepten Reisadvisering Inschrijven Wijziging doorgeven
Welkom
Bereikbaarheid
Afspraken
Praktijkinformatie
Medewerkers
Diabetes mellitus
Astma/COPD
Hart- en vaatziekten
Onderzoek & Begeleiding
Praktijkfoto's
Waarneming
MijnGezondheidNet (MGN)
Video consult
Welkom

Van harte welkom op de website van de Huisartsenpraktijk Slort, Tan en de Jong te Zevenbergen. Door het aanklikken van de knoppen aan de linker kant van de pagina kunt u veel informatie over de praktijk vinden. Verder is er de mogelijkheid om herhaalrecepten en reizigersadviezen online aan te vragen; daarvoor zijn de knoppen net onder de praktijkfotootjes. Aan de rechter kant van de pagina staan de knoppen om te zoeken naar betrouwbare gezondheids-informatie en op de websites van o.a. de ziekenhuizen in onze regio.

Wij nodigen u uit te reageren wanneer zaken op de site niet goed werken of wanneer u suggesties hebt voor verbeteringen. Dergelijke reacties kunt u sturen via de pagina contact rechts bovenaan op de pagina.
Wanneer u de teksten liever met een groter lettertype wilt lezen, dan kunt u (ook rechts bovenaan) op het +-teken klikken. De kleine fotootjes op deze pagina kunt u in een groter formaat bekijken via de knop praktijkfoto's.
PRAKTIJKNIEUWS


GRIEPVACCINATIE NAJAAR 2022
Op vrijdagmiddag 21 oktober 2022 worden door onze praktijk weer de jaarlijkse griepvaccinaties gegeven. We doen dit, net als vorig jaar in ’t Trefpunt, Kristallaan 25c, tussen 13.00-17.00 uur. De uitnodigingen worden in de loop van week 39 verzonden (tussen 27 september en 5 oktober). Tevens ontvangen patiënten van 66 t/m 69 jaar (geboren vanaf 1-1-1953 tot en met 31-12-1956) een uitnodiging voor een pneumokokken-vaccinatie. Wij willen u vragen zich zoveel mogelijk te houden aan de indeling naar postcode die in de uitnodigingsbrief vermeld staat.
Als u verhinderd bent op deze dag, is er op dinsdag 1 november 2022 een tweede mogelijkheid om de prik te krijgen. U kunt dan tussen 15.00 en 17.00 uur terecht bij huisartsenpraktijk Slort, Tan en de Jong, Neerhofstraat 5.

Wilt u meer weten over de griepprik of pneumokokkenprik?
• www.rivm.nl/griepprik of www.rivm.nl/pneumokokkenprik
• www.thuisarts.nl/griep of www.thuisarts.nl/pneumokokkenHet huisartsenrooster (najaar 2022):
Maandag: Mevr. de Jong, mevr. Blankert en mevr. van Verbiest
Dinsdag: Mevr. de Jong, mevr. Verbiest en mevr. Rosbak
Woensdag: Mevr. Blankert en dhr. Oomen
Donderdag: Mevr. Blankert en dhr. Oomen
Vrijdag: Mevr. de Jong, mevr. Verbiest en mevr. RosbakTelefoon nummer misbruik eind juli 2022
Helaas wordt het huisartsenpraktijk telefoon nummer gebruikt door een onbekende partij om mensen te bellen. Mocht u worden gebeld, en u ziet het praktijk nummer op uw telefoon scherm, maar u vertrouwt het gesprek niet, hang dan op en bel zelf de huisartsenpraktijk terug. Excuses voor het ongemak.Zevenbergse huisartsen nemen geen nieuwe patiënten meer aan (15-4-2022)
Op veel plaatsen in Nederland is toegankelijke huisartsenzorg geen vanzelfsprekendheid meer. Ook in Zevenbergen is er al jaren een tekort aan huisartsen en hebben de drie praktijken grote moeite om nieuwe collega's te werven. De drie huisartsenpraktijken in Zevenbergen liepen al enige tijd tegen hun grenzen aan en nu is de rek er uit. Het gevolg is een patiëntenstop voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat mensen die in Zevenbergen komen wonen zich niet meer kunnen inschrijven bij deze praktijken.
De huisartsen realiseren zich terdege dat er zo in Zevenbergen een ongewenste situatie ontstaat. Daarom werd al in een eerder stadium aan de bel getrokken bij de gemeente Moerdijk en bij CZ, de grootste zorgverzekeraar in onze regio. De verwachting is dat bovenstaande situatie langdurig zal blijven bestaan, mede gezien de geplande 1500 nieuwe woningen in Zevenbergen.
De drie praktijken hebben enkele voornemens met het oog op de toekomst:
• Indien er door de komst van nieuwe huisartsen meer capaciteit ontstaat, zal een praktijk weer opengaan voor nieuwe patiënten. De praktijken zouden ook de komst van een nieuwe (vierde) huisartsenpraktijk in Zevenbergen zeer toejuichen.
• Wanneer een vooraf afgesproken teruggang in patiënten aantallen ontstaat, zal een praktijk weer opengaan.
• Inschrijvingen in geval van geboortes, familieherenigingen, kwetsbare ouderen of speciale doelgroepen blijven onder voorwaarden mogelijk.
Nieuwe inwoners in Zevenbergen die zich nu niet bij de drie praktijken kunnen inschrijven, kunnen het best hun zorgverzekeraar vragen welke alternatieven die kunnen aanbieden. Een van de alternatieven is
de online huisartsenpraktijk Arene; u kunt hun website bekijken door hier te klikken.


Praktijkbeleid i.v.m. COVID 19

Doel: kans op overdracht COVID in praktijk is zo klein mogelijk.

Landelijke aanscherping COVID-regels vanaf 6-11-2021
Wij vragen u om vanaf 6-11-'21 een niet-medisch mondkapje te dragen als u naar de praktijk komt. De huisarts en assistenten in de praktijk maken eveneens gebruik van een mondkapje als zij minder dan 1,5 meter afstand kunnen bewaren.
Zo zorgen we er samen voor dat iedereen veilig naar de dokter kan komen.

De punten op een rij:
- Draag altijd een mondkapje als u naar de huisartsenpraktijk komt. Dit geldt voor iedereen ouder dan 12 jaar.
- Ook de huisarts en assistenten maken gedurende hun werkdag gebruik van een mondkapje.
- Bij contact/onderzoek binnen de 1,5 meter kan de huisarts gebruik maken van extra beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril, schort en/of handschoenen, zeker bij het vermoeden dat er sprake is van COVID.

Algemene coronamaatregelen:
- Houd 1,5 meter afstand van anderen.
- Regelmatig handen wassen of desinfecteren.
- Hoesten en niezen in de elleboog.
- Thuisblijven bij klachten en laat u testen.

Waarom?
Het coronavirus zal blijven circuleren. De verwachting is dat het aantal besmettingen met COVID, evenals het aantal besmettingen met andere luchtwegvirussen, de komende maanden zal toenemen door de versoepelingen die worden doorgevoerd en het aantal contacten dat hierdoor toeneemt.
In de huisartsenpraktijk/-post kunnen zowel besmettelijke patiënten komen (met of zonder klachten) als bevattelijke personen (niet-immune personen doordat zij ongevaccineerd zijn of onvoldoende immuunrespons hebben na vaccinatie). Om een zo veilig mogelijke situatie te creëren in de huisartsenpraktijk/-post (bijvoorbeeld in de wachtkamer) adviseren wij de 1,5 meter afstand voorlopig te behouden.

Hoe?
1. Als u CORONA-klachten heeft, komt u niet naar de praktijk, maar laat zich eerst testen, bij voorkeur via de GGD.
2. Als u naar de praktijk komt voor het aparte virale spreekuur dan wacht u buiten tot u naar binnen gevraagd wordt en draagt u in de praktijk een mond-neusmasker.
3. Vanaf 6-11-'21 is het dragen van een mond-neusmasker voor alle patiënten weer verplicht.
4. Zo min mogelijk mensen tegelijk in praktijk, o.a. door zo mogelijk in plaats van afspraken op het spreekuur een beeldbel of telefonische afspraak te maken.
5. Aandacht voor hygiëne, zo nodig beschermingsmiddelen. Als een medewerker van de praktijk dichter dan 1,5 m. bij u moet komen, bijv. voor een lichamelijk onderzoek, dan zal die medewerker een mond-neusmasker dragen tijdens dat onderzoek. De spatschermen op de bureaus blijven er staan.

Dus:
- NIET ZOMAAR NAAR PRAKTIJK KOMEN, ALTIJD EERST BELLEN
- Bij lichte klachten >> testen via GGD: T 0800-1202; bij ernstige klachten >> contact opnemen met de huisarts.
- Als u klachten heeft, of als u de afgelopen 2 weken onbeschermd contact hebt gehad met een COVID-19 patiënt, dan willen we een consult met u zo mogelijk uitstellen naar een later moment (bijv. 2 weken later), of omzetten in een beeldbel of telefonisch consult. Als de klachten te ernstig zijn, dan is er een:
- APART VIRAAL SPREEKUUR EIND VAN MIDDAG, DUS ALS U HOEST, KOORTS HEEFT E.D.
- Patiënten voor virale spreekuur wachten buiten
- Patiënten voor het virale spreekuur dragen in de praktijk een mond-neusmasker
- Zoveel mogelijk beeldbellen en telefonische contacten (i.p.v. consult in praktijk)
- Patiënten komen (zo mogelijk) in hun eentje in praktijk; niet te vroeg komen
- Voor binnengaan in praktijk handen desinfecteren
- In de praktijk dragen patiënten een mond-neusmasker
- De hele dag maximaal 4 personen in onze wachtkamer; anderen wachten buiten
- In de praktijk streven naar bewaren 1,5 m. afstand tot andere mensen
- een consult mag maximaal 10 minuten duren, een dubbelconsult 20 minuten

Klachten die kunnen passen bij COVID:
Verhoging/koorts; kortademig; spierpijn; zwak/ziek; hoesten; keelpijn; neusverkouden; smaak- en/of reukverlies; vermoeidheid; pijn achter de ogen; diarree; huisgenoot met (mogelijk) COVID.

Wanneer u meer informatie wilt kijk dan op de website van www.thuisarts.nl, of klik hier.
Of u mag ook bellen met het landelijk publieksnummer 0800-1351. Voor de RIVM site klik hier.
Voor het dashboard van de overheid klik hier.

Over de vaccinatie leest u meer op de sites van de overheid (klik hier) en het RIVM (klik hier).

Update COVID vaccinaties
Zie:
GGD vaccinatie afsprakencentrum; 0800-7070
Coronavirus informatiecentrum; 0800-1351
En de website www.coronavaccinatie.nl van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Update vaccinatie bewijs. (juni '21)
Vanaf 1-7 kunt u uw vaccinatiebewijs uploaden in de coronacheck-app of via de website www.coronacheck.nl
Heeft u hier vragen over neem dan contact op met de helpdesk van de coronacheck-app via helpdesk@coronacheck.nl of 0800-1421.
Kloppen uw gegevens niet in de coronacheck-app of staan ze er niet in, neem dan contact op met de helpdesk van buitenlandse zaken via telefoonnummer 0031-247 247 247 . Dit telefoonnummer is 24/7 bereikbaar voor al uw vragen over het corona vaccinatie-, test-, of herstelbewijs.
Heeft u dit alles geprobeerd, maar lukt het niet om uw vaccinatie bewijs te krijgen? Alleen als u door onze huisartsenpraktijk bent gevaccineerd, kunnen wij u mogelijk helpen. Neemt u dan telefonisch contact met ons op. Kijk op de website van de overheid voor meer informatie over wat u zelf kunt doen om aan een vaccinatiebewijs te komen, klik hier.
HUISARTSENPOST Etten Leur dicht; VANAF 1 FEBRUARI 2022 BELLEN MENSEN UIT ZEVENBERGEN HAP BREDA
Heeft u, na 1 februari 2022, op werkdagen na 17 uur, in weekenden of op feestdagen met spoed een huisarts nodig? Dan kunt u terecht bij de huisartsenspoedpost Breda: 076 - 525 8500.
Adres: Net naast de spoedeisende hulp van het Amphia ziekenhuis, Molengracht 21, Breda.Website over bouw nieuwe gezondheidscentrum
Er is een website in de lucht waarop u de vorderingen van de bouw van het nieuwe gezondheidscentrum aan de Dr. Ariënslaan kunt volgen. U kunt de praktijk bekijken door hier te klikken.DE PRAKTIJK IS GESLOTEN VOOR NIEUWE INSCHRIJVINGEN
Vanwege toegenomen drukte is onze praktijk vanaf 18 oktober 2021 gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Alleen mensen die komen wonen bij personen die al zijn ingeschreven in de praktijk kunnen nog wel worden ingeschreven.Aan de slag met MijnGezondheid.net vanaf maart 2021.
Onze huisartsenpraktijk zal u vanaf maart 2021 uitnodigen om gebruik te gaan maken van MijnGezondheid.net (= MGN). Op deze internetportaal van de praktijk krijgt u via een beveiligde verbinding inzage in delen van uw medische en medicatiedossier. Als het helemaal functioneel is kunt u ook herhaalmedicatie aanvragen, lab-uitslagen bekijken, een afspraak maken voor een bezoek aan de huisarts, een e-Consult aanvragen en betrouwbare informatie over uw aandoeningen en medicatie raadplegen.
Ook de BENU apotheek in Zevenbergen werkt met MGN.
Alle mensen van 16 jaar en ouder die ingeschreven zijn bij onze praktijk kunnen deelnemen. Om in te loggen op MGN heeft u een DigiD met sms-functie en een mobiele telefoon nodig.
Voor meer informatie klik hier.
We zullen u ook via onze website informeren over de volgende stappen.Huisartsen Slort en Tan tijdelijk afwezig
Helaas kunt u vanaf 12-7-21 tijdelijk geen afspraken maken met huisartsen Slort en Tan, omdat huisarts Slort een medische behandeling moet krijgen. Om deze reden werken waarnemend huisartsen dhr. Oomen, mevr. Blankert en mevr. Verbiest in onze praktijk.
We vinden het vervelend dat u dit op deze wijze en zo plotseling te horen krijgt. Mocht u huisarts Slort of Tan willen spreken, dan kunt u zich melden bij onze assistente (telefonisch, aan de balie of e-consult). Wilt u dan aangeven of u huisarts Slort of huisarts Tan wil spreken, en wilt u dan uw naam, geboortedatum en telefoonnummer geven? Dan belt een van ons u de komende tijd op.
Wij vragen uw begrip voor deze plotseling ontstane situatie. Onze praktijkmedewerkers zullen hun uiterste best blijven doen om u zo goed mogelijk te helpen.Toekomstige verhuizing
Wij hopen eind 2022 te verhuizen naar het nog te bouwen Gezondheidscentrum aan de Dr. Ariënslaan. Op 29 juni heeft BN de stem naar aanleiding van een interview met onder andere dokter de Jong een artikel gepubliceerd over het nieuwe gezondheidscentrum. Dokter Slort en Tan waren hierbij niet aanwezig vanwege hun vakantie. Voor het artikel, klik hier.Nieuwe medepraktijkhouder; huisartsenpraktijk Slort, Tan en de Jong.Wij zijn blij dat we u kunnen laten weten dat onze praktijk vanaf 1 januari 2021 drie vaste huisartsen heeft: huisartsen Slort en Tan en huisarts de Jong. De naam van de praktijk wordt daardoor iets langer: Huisartsenpraktijk Slort, Tan en de Jong. We gaan deze samenwerking met veel vertrouwen aan, mede met het oog op de toekomstige voortzetting van de praktijk. Bovendien hopen we rond de jaarwisseling ’21-’22 met de hele praktijk te verhuizen naar het nieuwe gezondheidscentrum dat in de Doctor Ariënslaan gaat komen.
Hieronder stelt huisarts de Jong zich aan u voor.

Dokter de Jong: 'Beste patiënten, voor velen van u zal ik een nieuw gezicht zijn. Vanaf maart 2020 ben ik in deze huisartsenpraktijk komen werken. Ja, en wie is dan die nieuwe huisarts.... Ik ben dokter de Jong, geboren en opgegroeid meer richting het midden van Brabant, in de buurt van de Drunense (en Loonse) duinen. Na een mooie tijd voor de geneeskunde opleiding in Nijmegen, ben ik via een omzwerving in Delft terecht gekomen voor de huisartsen opleiding te Rotterdam. Bijna drie jaar geleden zijn wij weer afgedaald naar het zuiden alwaar ik samen met mijn man een huis heb gekocht in de regio. Vorig jaar zijn wij ouders geworden van een prachtige dochter en op dit moment ben ik wederom in blijde verwachting. Hierdoor zal ik tussen half april en half augustus 2021 met verlof zijn.
Ik kijk er naar uit om u van goede zorg te voorzien. Van jong tot oud, iedereen is met zijn klachten en vragen van harte welkom op mijn spreekuur.’Enkele veranderingen per 1-5-2021:
1. De praktijkpauze tussen de middag is van 12-13 uur (was van 12.30-13.30 u)
2. In de loop van 2021 wordt het voor u mogelijk om uw dossier en lab uitslagen online in te zien, om online afspraken in te plannen, te beeldbellen en e-consulten aan te vragen.
Inzage in uw eigen dossier vanaf 1 juli 2020
Op 1 juli treedt een onderdeel van Wet aanvullende bepaling verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) in werking. Dit onderdeel geeft u het recht op elektronische inzage in uw dossier dat wij van u bijhouden.
Hoe kunt u uw dossier inzien?
1. Een digitaal afschrift
Wij kunnen vanuit uw dossier een digitale uitdraai maken. Dit gaat in de vorm van een pdf. We kunnen die pdf aan de u verstrekken. Bijvoorbeeld door deze toe te sturen via beveiligde e-mail.
2. Online inzage
Een aanvullende vorm van elektronische inzage is door die inzage online mogelijk te maken. Dan hoeft u niet bij ons aan te kloppen voor een digitaal afschrift, maar kunt u zelf de actuele gegevens raadplegen op het moment dat u dat wil. Dat is een stuk praktischer voor u en voor de huisartsenpraktijk. Met deze 2e mogelijkheid is onze praktijk bezig; dit zou gerealiseerd moeten zijn voor 01-01-2021.Inzage in uw/onze dossiers in de huisartsenpost in corona-tijd
Om de zorg voor mensen in deze coronatijden te optimaliseren is er van hogerhand besloten dat de dossiers van mensen die nog geen toestemming of verbod hebben staan bij de LSP-knop gedurende de coronatijd toch ingezien mogen worden.
Dat betekent: 1. Als u al toestemming gaf dat de huisarts op de post uw dossier mag inzien, dan mag dat nog steeds; 2. Als u aangegeven hebt dat u dat niet wil, dan mag dat nog steeds niet; 3. Als we uw antwoord nog niet hebben geregistreerd (in onze praktijk gaat dat om slechts 2a3% van de mensen) dan mag de huisarts in deze coronatijd een zeer beperkte versie van uw dossier inzien; als de coronatijd weer over is, stopt deze beperkte inzage optie weer.
Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u uw vraag aan ons stellen.Tijdelijke verhuizing HAP Etten-Leur
Voor de duur van de coronacrisis verhuist de HAP Etten-Leur per maandag 23 maart a.s. voor de ANW zorg naar de poli Bravis aan Schoonhout 215 in Etten Leur.NIEUWE SITE VAN ZEVENBERGSE HUISARTSEN
De huisartsen van Zevenbergen hebben samen een nieuwe site gelanceerd om de inwoners van ons dorp in deze tijden telkens up-to-date te informeren over ontwikkelingen in de praktijken als gevolg van de corona-pandemie. U kunt de site bekijken door hier te klikken.WRATTEN AANSTIPPEN VOORLOPIG ALLEEN OP AFSPRAAK
Om de verspreiding van het corona virus zoveel mogelijk te remmen vervalt voorlopig het wrattenspreekuur (= Iedere 1ste dinsdag van de maand is er een wrattenspreekuur van 16.00 tot 17.00 uur). De week waarin de eerste dinsdag van de maand valt hebben we wel stikstof in de praktijk. Als u wratten heeft die u wilt laten aanstippen, dan kan dat in die week, maar alleen OP AFSPRAAK.
Natasja Klein-Suijkerbuijk is nieuwe praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ)
Vanaf 1 februari 2020 zal ik werkzaam zijn als POH-GGZ binnen de huisartsenpraktijk Slort en Tan op donderdag en om de week op vrijdag.
Inmiddels ben ik 8,5 jaar werkzaam in de hulpverlening waarbij ik een nieuwe start ga maken als POH-GGZ. Ik ben 27 en woon samen met mijn man en onze 2 zoontjes.
Mijn werk bestaat uit het begeleiden van mensen met psychische, psychosociale of psychosomatische problemen. Soms is het lastig om de eerste stap te zetten tot het vragen naar hulp als u vast loopt op verschillende vlakken in het leven. Door dit bespreekbaar te maken kunnen we samen kijken naar een passende manier om hiermee om te gaan.
In het eerste gesprek gaan we samen inventariseren waar de problemen vandaan komen. Hierbij maken we samen een plan voor de behandeling/begeleiding. Als u zich hierin kunt vinden kunnen we vervolggesprekken inplannen. In sommige gevallen zal het noodzakelijk zijn om u door te verwijzen naar de specialistische GGZ, dit is te allen tijde in samenspraak met u.
Er is een brochure verkrijgbaar in de praktijk waarin u deze informatie rustig thuis kunt lezen. Als laatste is het misschien prettig om te weten dat uw eigen risico bij deze vorm van hulpverlening niet aangesproken wordt.Toekomstige verhuizing naar Gezondheidscentrum aan de Dr. Ariënslaan
Onze huisartsenpraktijk, gezondheidscentrum Tholos, Benu-apotheek Zevenbergen en een STAR-SHL locatie voor bloedafname en functie-onderzoeken (bijv. ECG's, ECHO's, e.d.) willen verhuizen naar een nog te bouwen pand aan de Dr. Ariënslaan in Zevenbergen. Het gaat om het terrein aan de Dr. Ariënslaan in Zevenbergen waar voorheen basisschool Het Kompas heeft gestaan. De plannen verkeren nog in een beginstadium. We hopen dat het centrum ongeveer in 2022 zal kunnen starten. Op dit moment is de verwachting dat de apotheek en STAR-SHL op de begane grond zullen komen, gezondheidscentrum Tholos op de 1e verdieping, en onze praktijk op de 2e verdieping. Van nieuwe ontwikkelingen zullen we u op deze plaats op de hoogte houden.
NHG-Praktijkaccreditatie behaald!

We vinden het fijn u te kunnen mededelen dat onze praktijk dit najaar (2018) het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering® heeft ontvangen (NHG = Nederlands Huisartsen Genootschap).

NHG-Praktijkaccreditering (= NPA) is hét kwaliteitskeurmerk en dé methode voor systematisch verbeteren in de huisartsenpraktijk. Een door NPA gekeurde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Om dit te kunnen vaststellen is de praktijk eerst helemaal doorgelicht. Daarna zijn onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van patiënten/cliënten vergeleken met andere praktijken. Op basis van de NPA-rapportage zijn vervolgens verbeterplannen opgesteld. Een NPA-auditor zal de vinger aan de pols houden om na te gaan of de verbeteringen worden uitgevoerd en of er nog aan de voorwaarden wordt voldaan.

De regels voor de accreditering worden vastgesteld door een breed, onafhankelijk College van Deskundigen. Dit bestaat uit vertegenwoordigers van huisartsen (NHG en LHV), patiënten (NPCF) en zorgverzekeraars (ZN), met als waarnemer de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).
Het NHG-kwaliteitskeurmerk garandeert onze patiënten dat we voldoen aan de eisen van het NHG. Dat betekent dat we kwalitatief goede zorg leveren en onze praktijk goed op orde hebben.Boek van huisarts Willemjan Slort is verschenen

Begin 2019 is een boek verschenen dat geschreven is door huisarts Willemjan Slort en wetenschapsjournalist Jeroen Wapenaar. In het boek staan 29 levensechte verhalen over hoe zorgverleners en ongeneeslijk zieke patiënten en hun naasten met elkaar communiceren. Het boek is in eerste instantie geschreven om zorgverleners in de palliatieve zorg te inspireren om nog beter te willen communiceren met patiënten en hun naasten. Het boek is echter zo geschreven dat ook geïnteresseerde lezers zonder medische of zorgopleiding dit boek prima kunnen lezen.
Een link naar de aankondiging van het boek op de site van de uitgeverij ziet u met deze link.PARKEREN IN 'KASTEELTUIN' DICHT BIJ PRAKTIJK
Naast de Zeven Schakels, en achter de RK-kerk, is een ruime parkeerplaats aangelegd. De Gemeente noemt de parkeerplaats de 'Kasteeltuin'. Als u op deze parkeerplaats helemaal doorrijdt tot linksachter, dan bent u dicht bij onze praktijk in de Neerhofstraat. U moet dan wel een trap met 4 treden kunnen beklimmen.
Om op deze parkeerplaats te komen rijdt u vanuit de Doelstraat de straat in tussen De Zeven Schakels (o.a. de bibliotheek) en de RK-kerk (dus ongeveer tegenover de ingang van de AH-parkeergarage).VOOR GOEDE MEDISCHE HULP IN HET WEEKEND, GEEF UW TOESTEMMING!
Als u 's avonds of in het weekend onverwacht naar een huisartsenpost moet, dan kunnen de huisarts en apotheek van de post geen contact opnemen met uw eigen huisarts of apotheek om uw medische gegevens op te vragen. Om u dan toch goed en veilig te kunnen helpen, is actuele informatie over uw medische gegevens van groot belang. In spoedsituaties kan dat soms zelfs van levensbelang zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld fouten met medicijnen worden voorkomen. Om ervoor te zorgen dat u ook 's avonds en in het weekend de beste zorg krijgt, kunnen wij via een beveiligd netwerk (LSP) uw belangrijkste medische gegevens uitwisselen met de huisartsenpost en de apotheek.
Hiervoor hebben we wel uw persoonlijke toestemming nodig. Wilt u dat de huisarts of de apotheker op de huisartsenpost uw belangrijkste medische gegevens in zulke situaties kunnen inzien? Geef dan uw huisarts en uw apotheek beiden afzonderlijk toestemming voor het beschikbaar stellen van uw gegevens. Als u geen toestemming geeft, dan kunnen andere huisartsen en apotheken uw gegevens op zo'n moment niet gebruiken. Zie hier voor meer informatie. Wij hopen dat u uw toestemming zult geven. U kunt dit o.a. elektronisch doen via deze link. Of vraag een formulier en folder op de praktijk. Wij helpen u graag.HUISARTS SLORT GEPROMOVEERD
Huisarts Slort is 19 sept. 2014 gepromoveerd op onderzoek over de huisarts-patiënt communicatie in de palliatieve zorg. Als u interesse hebt om het proefschrift te zien, dan kunt u het proefschrift bekijken via deze link.NIEUWE TELEFOONCENTRALE (2022)
Om onze bereikbaarheid te verbeteren hebben we een nieuwe telefooncentrale. Hiermee krijgt u geen in-gesprek-toon meer, maar hoort u een keuzemenu: bij spoedgevallen kiest u 1; voor een herhaalrecept kiest u 2; om de praktijkassistente te spreken kiest u 3; en ook als u geen keuze maakt, krijgt u toch de praktijkassistente aan de lijn. We hopen dat de nieuwe centrale ervoor zal zorgen dat u ons makkelijker en sneller kunt bereiken.
Daarnaast is de bereikbaarheid van het praktijknummer 0168-324162 ook uitgebreid per 1 augustus. U kunt dat nummer nu bereiken van 08.00 - 12.00 u en van 14.30 - 16.30 u.REGISTRATIE van de ZORG in onze praktijk
Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) onderzoekt de kwaliteit en het functioneren van de gezondheidszorg in de eerste lijn, met als doel het verbeteren van de gezondheidszorg. De eerste lijn is de plaats waar mensen het eerst naar toe gaan met gezondheidsklachten (huisarts, fysiotherapeut, maatschappelijk werk e.d.). Wij willen een bijdrage leveren aan dit onderzoek door gegevens over de geleverde zorg in onze praktijk te verstrekken aan het NIVEL. De gegevens worden geheel anoniem verstrekt, er worden dus geen persoonsgegevens zoals uw naam, adres of BSN doorgegeven. De resultaten zijn zodoende nooit herleidbaar tot individuele personen. Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u ons dit laten weten. Mocht u graag meer informatie hierover hebben, vraag dan om de folder, die verkrijgbaar is in de praktijk.
Als we bijdragen aan dit onderzoek, ontvangen we als praktijk cijfers over de hier geleverde zorg afgezet tegen de cijfers van de vele praktijken in Nederland die hier ook aan deelnemen. Dat lijkt ons interessante informatie die we kunnen gebruiken voor ons kwaliteitsbeleid en onze praktijk-jaarverslagen (zie onder 'praktijkinformatie' op deze website).CANVASSEN IN DE PRAKTIJK
Gedurende de maanden april en mei 2013 is de praktijk opnieuw geschilderd. Toen dat klaar was, zijn nieuwe canvassen opgehangen in de hal, in de wachtkamer en in enkele spreekkamers. Motto bij de werken aan de muren:
'We hopen dat u zich vrij voelt te vertellen waarvoor u hier komt. Uw verhaal is belangrijk om tot een diagnose te komen. Al pratend kunnen we samen bedenken wat het best voor u gedaan kan worden. Vanuit deze praktijkvisie zijn de canvassen aan de muren ontwikkeld. Via de foto's willen we u uitnodigen te praten. Met de mensen om u heen. En hier uiteraard met ons, zodat we u zo goed mogelijk kunnen helpen.'
De fraaie werken zijn door Bart Herber ontworpen; zijn website vindt u hier.THUISARTS.NL voor betrouwbare medische informatie.
Als u thuis vragen of klachten heeft, vindt u hier betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte. Om te raadplegen voor, tijdens en na uw bezoek aan de huisarts.
Thuisarts.nl is samengesteld door huisartsen.Met ca 90 andere huisartsen in Breda en omgeving hebben we afspraken gemaakt om samen de chronische zorg voor de mensen dicht bij huis te verlenen. De Huisartsen Zorggroep Breda e.o. (HZG) verzamelt informatie van o.a. alle zesduizend suikerpatiënten in onder meer Breda, Etten-Leur, Zevenbergen, Klundert, Chaam en Gilze en vergelijkt deze met elkaar. Zo kunnen verschillen in zorg worden gebruikt om de kwaliteit te verbeteren met het doel om medische complicaties op de lange termijn te voorkomen. De website van de HZG vindt u hier.