Huisartsenpraktijk Slort, Tan en de Jong
Adres: Neerhofstraat 5
4761 BM Zevenbergen
Telefoon: 0168 - 32 41 62
Bij spoed: Keuze 1 van het menu
Receptlijn: 0168 - 32 81 88
Herhaalrecepten Reisadvisering Inschrijven Wijziging doorgeven
Welkom
Bereikbaarheid
Afspraken
Praktijkinformatie
Medewerkers
Diabetes mellitus
Astma/COPD
Hart- en vaatziekten
Onderzoek & Begeleiding
Praktijkfoto's
Waarneming
MijnGezondheidNet (MGN)
Video consult
Links

Regionale links
Apotheek Zevenbergen (Kerkhofweg)
Dit is website van Apotheek Zevenbergen aan de Kerkhofweg.
Apotheek Zevenbergen Centrum
Dit is de website van Apotheek Zevenbergen Centrum aan de Noordhaven.
GGD West-Brabant
De GGD zet zich in voor de gezondheid van de inwoners, o.a. door het uitvoeren van gezondheidsonderzoeken en door het geven van vaccinaties en voorlichting.
GGZ, Breda
Dit is de website van de GGZ (voor de geestelijke gezondheidszorg) te Breda.
Huisartsen DienstenStructuur (HAP)
Dit is de website van de 5 Huisartsen Dienstenposten in West Brabant; u kunt doorklikken naar de post waar u meer over wilt weten; voor Zevenbergen is dat de post Breda.
Huisartsen Laboratorium Etten Leur
Dit is de website van het SHL, het Huisartsen Laboratorium in Etten Leur; medewerkers van het SHL komen elke werkdag voor bloedafname en enkele andere onderzoeken in Circonflex ("Sancta").
Huisartsen Zorggroep Breda e.o.
Samenwerkingsgroep van 91 huisartsen in Breda en omgeving voor m.n. chronische zorg (diabetes, COPD)
Novadic Kentron (o.a. Breda)
Dit is de website van Novadic Kentron voor verslavingszorg; met o.a. een locatie in Breda.
OnS Moerdijk
OnS Moerdijk (voorheen 1-Loket) is het voorportaal naar alle welzijnsdiensten en -activiteiten in de gemeente Moerdijk.
Surplus, regionale organisatie voor zorg en wonen
Surplus biedt ouderen in West-Brabant een aanbod op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Onder Surplus valt o.a. woonzorgcentrum de Zeven Schakels.
Thuiszorg de Markenlanden
Thuiszorg de Markenlanden biedt huishoudelijke hulp aan. Deze hulp kan aangevraagd worden via het WMO-loket van de Gemeente.
Thuiszorg Thebe (oa Mark en Maasmond)
Thuiszorg Mark en Maasmond leveren verpleging en verzorging thuis in 12 gemeenten in het Stadsgewest Breda, o.a. in Zevenbergen. Aanvragen voor deze thuiszorg kunnen worden gedaan bij het WMO-loket van de Gemeente.
WMO-loket Moerdijk
Deze link geeft u meer informatie over de WMO en het loket bij de Gemeente Moerdijk waar u hulp en (thuis-)zorg aanvragen kunt.
Ziekenhuis Bravis (Bergen op Zoom en Roosendaal)
Dit is de website van het Franciscus Ziekenhuis te Roosendaal.
Ziekenhuis Albert Schweitzer (Dordrecht)
Dit is de website van het Albert Schweitzer Ziekenhuis met locaties in Dordrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.
Ziekenhuis Amphia (Breda)
Dit is de website van het Amphia Ziekenhuis met locaties in Breda en Oosterhout.
Zorgverzekeraar CZ, Tilburg
Dit is de website van Zorgverzekeraar CZ te Tilburg.